♠☂درامــــتدآد بــــآرآن ☂♠

مطالب مرتبط

اذیتم میکنه

اذیتــــم میکنه!

+چرا انقدر اذیتم میکنی؟ -من که کاری باهات ندارم! +همینکه کاری باهام نداری داره اذیتم میکنه...

نمایش ادامه مطلب