♠☂درامــــتدآد بــــآرآن ☂♠

مطالب مرتبط

شهریورگان

شـــهریور

شهریور دختر ته تغاری تابستان عجیب بوی پاییز میدهد بوی باران . . . نگاه آفتابش هم دیگر آنقدر سوزان نیست . . . شهریور انگار اصلادختر تابستان نیست . . .+ شهریور دوست داشتنی من سفرت به خیر شهریورگان

نمایش ادامه مطلب