♠☂درامــــتدآد بــــآرآن ☂♠

مطالب مرتبط

شهریوری

شـــهریور

شهریور دختر ته تغاری تابستان عجیب بوی پاییز میدهد بوی باران . . . نگاه آفتابش هم دیگر آنقدر سوزان نیست . . . شهریور انگار اصلادختر تابستان نیست . . .+ شهریور دوست داشتنی من سفرت به خیر شهریوری

نمایش ادامه مطلب