♠☂درامــــتدآد بــــآرآن ☂♠

مطالب مرتبط

شهریور 95

دُچار گشته ام!

دُچار یعنی... دو چشم داری اما حواست چهار چشمی پی کسی است..! شهریور 95

نمایش ادامه مطلب


شـــهریور

شهریور دختر ته تغاری تابستان عجیب بوی پاییز میدهد بوی باران . . . نگاه آفتابش هم دیگر آنقدر سوزان نیست . . . شهریور انگار اصلادختر تابستان نیست . . .+ شهریور دوست داشتنی من سفرت به خیر

نمایش ادامه مطلب