به او بگــــویید

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

به او بگویید این بار "او"های نوشته هایم را به خود بگیرد. . .

این بار که زیاد دلتنگم. . .

دلتنگ او یی که هیچگاه دلتنگی را نفهمید. . .

دلتنگ او یی که مدتها کنارش بودم اما فقط زخم زد. . .

دلتنگ او یی که وقتی رفت فقط نمک پاشید . . .

آری دلتنگ او شدم . . .

اما افسوس حال امروز مرا کسی درک نمیکند حتی خودش . . .

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت: 15:37