به او بگــــویید

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

به او بگویید این بار "او"های نوشته هایم را به خود بگیرد. . .

این بار که زیاد دلتنگم. . .

دلتنگ او یی که هیچگاه دلتنگی را نفهمید. . .

دلتنگ او یی که مدتها کنارش بودم اما فقط زخم زد. . .

دلتنگ او یی که وقتی رفت فقط نمک پاشید . . .

آری دلتنگ او شدم . . .

اما افسوس حال امروز مرا کسی درک نمیکند حتی خودش . . .

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 17 آبان 1395 ساعت: 15:37